1. ลูกค้าสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 16 มิ.ย. 2565 - 22 มิ.ย. 2565 (รวม 7 วัน)
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บน Core Form สมบูรณ์ เท่านั้น จำกัดทั้งหมด 1,000 ท่านแรกเท่านั้น (เข้ามาตามลำดับจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)
  3. จำกัดทั้งหมด 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน /ได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
  4. สำหรับลูกค้าที่ตอบคำถามถูกต้องและลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บน Core Form สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ จะส่งโค้ดรางวัล E- Voucher มูลค่า 50 บาท ผ่านทาง SMS ออกให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดกิจกรรม
  5. พนักงานในเครือบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา และพนักงานตัวแทนและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. โปรดตรวจสอบเงื่อนไข E- Voucher และแสดงต่อหน้าพนักงานก่อนใช้สิทธิ์
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  9. กรณีเกิดข้อโต้แย้งใด ให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?