คณะผู้บริหาร

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทมัส วิลสัน ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

โทมัส ชาลส์ วิลสัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอลิอันซ์ 

โรเบิร์ต พอล เกรย์ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

ชารอน ตัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและสุขภาพ

ชารอน ตัน ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน ประจำประเทศไทย

วิรงค์ พัฒนกำจร ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

สุภัทรา อมรพรวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ประจำประเทศไทย

ยาน คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า ประจำประเทศไทย

สก๊อต คาเมรอน ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

ชยา ควรคิด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการขายผ่านช่องทางขายตรง ช่องทางธนาคาร และธุรกิจประกันกลุ่ม ประกันชีวิตและสุขภาพ

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

วิรงค์ พัฒนกำจร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน ประกันชีวิตและสุขภาพ

กิตติ ปิณฑวิรุจน์ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

จันทนา ชินวรรโณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย

จันทนา ชินวรรโณ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

สก๊อต อาแลน คาเมรอน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทย

ชยา ควรคิด ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

นภา ตรีรัตนาวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ ประจำประเทศไทย